Dramaturgam, scenāriju autoram, rakstniekam Jānim Aneraudam – deviņdesmit pieci! Dažs varbūt jautās – kas tas tāds, taču noteikti būsiet redzējuši aizraujošās filmas ar Raimonda Paula mūziku – „Vella kalpi”, „Vella kalpi vella dzirnavās” un „Melnā vēža spīlēs”. Tajās visās dziesmu vārdus sacerēja tieši Anerauds, tālab šo 2010. gadā mūžībā aizgājušo literātu arī šodien atceramies.

1924. gada 6. martā dzimušā Jāņa Anerauda dzīves ceļš iesākās Valkas apriņķa Ziemera pagastā, kur viņš, īstajā vārdā – Jānis Vaivads, pabeidza Kaktiņu pamatskolu. Jāsaka, ka literāta lugās un stāstos atainoto varoņu pulks ir raibs kā dzeņa vēders. Droši vien tāpēc, ka autors pats savā dzīvē izmēģinājis daždažādus amatus. Bijis grāmatvedis, kultūras nama direktors, ceļa meistars, sanitārs, referents, žurnālists. Galu galā palicis uzticīgs vienai mīlestībai – rakstniecībai, no kuras gan laika siets daudz ko atsijājis, par vērtīgāko atstādams tieši kinoscenārijus.

Anerauda personība netiek vērtēta viennozīmīgi arī tādēļ, ka viņš no 1965. gada darbojās komitejā, kas bija izveidota, lai uzturētu kultūras sakarus ar tautiešiem ārzemēs. Šajā amatā dramaturgs un prozaiķis sabija līdz aiziešanai pensijā, neatkarības gados rakstniecības druvā palicis nepamanīts. Šovakar Jāņa Anerauda atcerei lai skan valšķīgā „Čigānietes dziesma” no filmas „Vella kalpi”, un priecājos, ka beidzot varu pieteikt dziedātājas vārdus šai Raimonda Paula melodijai ar Anerauda dzeju – Rita Zelmane un 1970. gads.