Latvijas Radio2 sveic Dzejas dienās!

Rubrikā "Latviešu dzejnieku - klasiķu zelta graudi mūzikā" par dzejas izvēli stāsta komponists Jānis Lūsēns.

"Mums bija ļoti daudz dzejas grāmatu mājās, tādēļ es jau no agras jaunības iepazinu mūsu zelta klasikas valodu, tās īpašo plūdumu, īpaši latvisku kodu, caur dzejas vārdiem. Tas man ir palicis atmiņā, to es vienmēr "nēsāju" sev līdzi, un pēc šiem kritērijiem skatos arī uz mūsdienu dzeju."