Otrdiena, 2024. gada 27. februāris

Vārda diena: Līva, Līvija, Andra

Latvijas Sabiedriskie Mediji

Pamatojoties uz VSIA “Latvijas Radio” 2022. gada 17. novembra rīkojumu Nr. 96/A1-10.1
 
automašīna VW PASSAT (valsts reģ. nr. CE 90) NETIEK ATSAVINĀTA.

 

VSIA “Latvijas Radio” rīko par transportlīdzekļu VW PASSSAT (ar valsts reģ. nr. CE 90) un VW KOMBI (ar valsts reģ. nr. NG 8598) mutisku izsoli ar augšupejošu soli:

 

1. Izsolāmā manta atrodas un to var apskatīt Rīgā, Bukultu ielā 7a darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst.17:00, iepriekš piesakoties pa tālruņa Nr. 29497730.
2. Izsole notiek VSIA „Latvijas Radio” ēkā Rīgā, Doma laukumā 8, telpā Nr. 208, 2022. gada 25. novembrī plkst. 10.00.
3. VW PASSAT (valsts reģ. nr. CE 90) nosacītā cena 6150,00 EUR (ieskaitot PVN), izsoles minimālais solis ir 50,00 EUR, nodrošinājuma apmērs 615,00 EUR.
4. VW KOMBI (valsts reģ. nr. NG 8598) nosacītā cena 8500,00 EUR (ieskaitot PVN), izsoles minimālais solis ir 50,00 EUR, nodrošinājuma apmērs 850,00 EUR.
5. Nodrošinājums ir jāiemaksā VSIA „Latvijas Radio” bankas kontā (AS „SEB banka”, kods: UNLALV2X, konts: LV61UNLA0002100609688) ar norādi „Nodrošinājums izsolei”.
6. Pieteikties izsolei var līdz 2022. gada 24. novembra plkst. 12:00, attiecīgu latviešu valodā aizpildītu pieteikumu (izsoles noteikumu 1.pielikums) ar tam pievienotajiem dokumentiem iesniedzot izsoles norises vietā vai nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: radio@latvijasradio.lv.
7. Ja dalībnieks vēlas piedalīties abu transportlīdzekļu izsolēs, tad nodrošinājums ir jāsamaksā atseviški par katru transportlīdzekli.
8. Piedāvātā augstākā summa par nosolīto mantu jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas. Nosolītāja iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu datumā, kas norādīts maksājuma uzdevumā.

Izsoles noteikumi elektroniski pieejami: ŠEIT.