Sestdiena, 2021. gada 27. novembris

Vārda diena: Lauris, Norberts

Latvijas Sabiedriskie Mediji

 

 

Aicinām pieteikties konkursam uz

LATVIJAS RADIO 1

MULTIMEDIJU SATURA  PRODUCENTA / PRODUCENTES amatu

(uz nenoteiktu laiku)

Darba pienākumi:

 • sadarbībā ar Komunikācijas un multimediju un citām iesaistītām struktūrvienībām izstrādāt un ieviest digitālā satura stratēģiju un digitālā satura gada plānus;
 • izveidot, ražot un uzraudzīt digitālā satura ražošanu visām Latvijas Radio 1 izplatīšanas platformām: vietnei, tās sociālo mediju kontiem un aplāžu platformām;
 • koordinēt satura plānošanu, izgatavošanu un pielāgošanu publicēšanai portālā rus.lsm.lv un nodrošināt, lai saturs būtu savlaicīgi pieejams regulārai ievietošanai platformā;
 • koordinēt Latvijas Radio 1 apraides veidošanu, izplatīšanu un popularizēšanu;
 • sadarbībā ar Komunikācijas un multimediju nodaļu un rus.lsm.lv koordinēt satura veidošanu, publicēšanu un popularizēšanu;
 • uzraudzīt vietnes, sociālo mediju un aplāžu platformu statistikas datus un attiecīgi pielāgot ražošanu, lai maksimāli palielinātu auditorijas sasniedzamību un iesaisti;
 • nodrošināt, lai digitālais saturs atbilstu plašsaziņas līdzekļu mērķauditorijas vajadzībām;
 • piedalīties digitālo datu izpratnes kultūras veicināšanā, daloties zināšanās un prasmēs ar komandas locekļiem;
 • nodrošināt, lai digitālais saturs sasniegtu KPI, kas noteikti digitālā satura gada plānos.

Prasības pretendentiem:

 • izpratne par jauno, digitāli lietpratīgo auditoriju vajadzībām;
 • pieredze sociālo mediju un digitālā satura veidošanā;
 • pieredze scenāriju veidošanā, vēlama pieredze dizainā, ilustrācijās, fotogrāfijā, audio ražošanā;
 • video un foto veidošanas prasmes; izpratne  par foto un video kameru, mikrofonu, apgaismojuma, lauka un studijas izmantošanu;
 • aktīva iesaiste radošo ideju ģenerēšanā un spēja vadīt radošo ideju ģenerēšanas procesu;
 • vēlama pieredze ražošanas vadībā daudzplatformu mediju operācijās;
 • projekta vadības prasmes, tostarp budžeta plānošana, komandas mentorings un vadīšana;
 • prasme profesionālā līmenī strādāt ar Adobe Creative Cloud lietotnēm. Prasme stādāt MacOS vidē, Adobe Creative Cloud Suite, Mac;
 • izcilas laika plānošanas un komunikācijas prasmes;
 • brīvi pārvalda latviešu valodu, darba zināšanas angļu valodā;
 • Bakalaura grāds ar vismaz 2 gadu saistītu pieredzi. Grāda vietā tiks apsvērta līdzvērtīga saistītās izglītības un nepieciešamās darba pieredzes kombinācija.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu;
 • redakcionālo neatkarību;  
 • izcilu radio profesionāļu komandu;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • sakārtotu un mūsdienīgu darba vidi.
 • profesionālās darba kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas.

Atalgojums: 1500.00 EUR (bruto).

Pretendentiem jāiesniedz:

Curriculum Vitae (CV) un motivācijas vēstule – obligāta prasība norādīt kontakttālruņa numuru un e-pasta adresi;
izglītību apliecinošu dokumentu kopijas vai izziņu no augstākās izglītības mācību iestādes, kas apliecina studēšanas faktu.

Pieteikšanās: līdz 2021.gada 22.novembrim,  sūtot motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, CV uz darbs@latvijasradio.lv. Konkursa nolikums atrodams šeit

 

 

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome izsludina atklātu konkursu uz

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes

(reģistrācijas Nr.40900037388, juridiskā adrese: Meistaru iela 10, Rīga, LV – 1050)

ombuda amata vietu

Konkursam aicināti pieteikties kandidāti, kuri izprot sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu uzdevumus un mērķus, spēj garantēt sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu neatkarību, atbildīgumu sabiedrības priekšā un veicināt to kvalitatīvu darbību.

 

Darba pienākumos ietilps:

 • pēc savas iniciatīvas vai uz personu iesniegumu pamata sniegt atzinumus, kas saistīti ar sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu un iepriekš sniegto pakalpojumu atbilstību sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ētikas kodeksiem un redakcionālajām vadlīnijām;
 • darboties kā samierinātājam Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes un sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa strīdos par sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa programmu un pakalpojumu atbilstību tā ētikas kodeksam un redakcionālajām vadlīnijām;
 • veicināt sabiedrības medijpratību un uzturēt personisku saikni ar sabiedrību;
 • pēc sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu lūguma sniegt konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar to ētikas kodeksiem un redakcionālajām vadlīnijām;
 • ne retāk kā reizi gadā publicēt Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes tīmekļvietnē un sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu tīmekļvietnēs ziņojumu par savu darbu.

Kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās prasības:

 • nevainojama reputācija;
 • vismaz 5 (piecus) gadus ilga profesionālā pieredze masu informācijas līdzekļu jomā vai vismaz 5 (piecus) gadus ilga akadēmiskā darba pieredze atbilstošā nozarē;
 • izpratne par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu stratēģisko mērķi un darbības pamatprincipiem;
 • izpratne par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību, to lomu demokrātiskā sabiedrībā un to darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • augstākā izglītība sociālajās, humanitārajās vai eksaktajās zinātnēs;
 • valsts valodas un vismaz vienas citas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme, kā arī krievu valodas zināšanas, Ombuda uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā pakāpē.

Kompetences, kas ir nepieciešamas ombuda pienākuma pildīšanai:

 • Kompetence mediju ētikas un redakcionālā darba jomā;
 • Spēja noteikt mērķus un plānot darbu;
 • Spēja pieņemt lēmumus, uzņemties iniciatīvu un atbildību;
 • Komunikācijas prasmes, tajā skaitā publiskās komunikācijas prasmes – komunikācija ar medijiem, publiskā uzstāšanās, kā arī prasmes iekšējā organizācijas komunikācijā;
 • Spēja veidot pozitīvas attiecības darbā;
 • Atbildības sajūta, precizitāte.
 • Kandidātam jābūt derīgam Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam.

Konkursa kandidāti iesniedz šādus dokumentus:

 • parakstītu dzīvesgājumu (Curriculum Vitae), kurā ietverta informācija par izglītību un darba pieredzi, kā arī kontaktinformācija (tālr. numurs, e-pasta adrese), kā arī cita informācija pēc kandidāta ieskatiem;
 • personīgo motivācijas vēstuli (ne vairāk kā 3 (trīs) A4 lpp.), ietverot redzējumu par mediju ētikas problēmām Latvijā un sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbu un vīziju par Ombuda veicamajiem darbiem un to realizāciju;
 • Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 1 eksemplārā vai dokumenta kopiju par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs.
 • parakstītu apliecinājumu par atbilstību Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums 20.panta otrajā daļā izvirzītajām prasībām, pretendējot uz amatu kandidātam jāizpilda apliecinājums (apliecinājums pielikumā).

Dokumentus dalībai konkursā lūdzam iesniegt, izmantojot šādu kanālu:

Sūtot elektroniski – ieskanētus vai ar elektroniski parakstītus dokumentus uz e-pasta adresi konkursi@seplp.lv līdz 2021.gada 26.novembra plkst. 23:59.

Kontaktpersona Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes Sekretariāta vadītāja Aija Krolle, tālr. 29465223.

Informācijai:

- ombuda mēneša atlīdzība 2850 euro.

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes Nominācijas komisijas sastāvs: Padomes priekšsēdētājs Jānis Siksnis, Padomes loceklis Jānis Eglītis, Padomes locekle Sanita Upleja-Jegermane, pieaicinātais neatkarīgais eksperts ar padomdevēja tiesībām no Latvijas Mediju ētikas padomes Skaidrīte Lasmane. 

PIELIKUMĀ APLIECINĀJUMS.