Latvijas Radio2 sveic Dzejas dienās!

Rubrikā "Latviešu dzejnieku - klasiķu zelta graudi mūzikā" par dzejas izvēli stāsta aktieris Artis Robežnieks.

"Nevis es sameklēju Aleksandru Čaku, bet Čaks atrada mani, jo man bija paredzēta skatuves runas ieskaite - uzdevims bija izdeidot dzejas programmu. Tas, ko es sākumā skatījos un meklēju, galīgi nebija Aleksandrs Čaks..."