Latvijas Radio2 sveic Dzejas dienās!

Rubrikā "Latviešu dzejnieku - klasiķu zelta graudi mūzikā" par dzejas izvēli stāsta komponists Jānis Strazds.

"Manuprāt, ir svarīgi, lai dzeja, kuru izmanto mūzikas radīšanai, būtu iekšēji loģiska, iekšēji melodiska..."