Latvijas Radio2 sveic Dzejas dienās!

Rubrikā "Latviešu dzejnieku - klasiķu zelta graudi mūzikā" par dzejas izvēli stāsta mūziķis Ralfs Eilands.

"Ko Veidenbaums, skatoties uz to, kas šobrīd notiek Latvijā, teiktu? Manuprāt, viņam būtu vēl čupa ar jauniem dzejoļiem, kurus viņa draugi vāktu kopā un izveidotu vēl kādu dzejoļu grāmatu."