Latvijas Radio2 sveic Dzejas dienās!

Rubrikā "Latviešu dzejnieku - klasiķu zelta graudi mūzikā" par dzejas izvēli stāsta komponists Raimonds Pauls.

"Tu lasi dzejoli un jūti - "pielīp" vai nē... Galvenais, lai lasot dzeju, tā tevi "aizķertu". Ja tas tā ir, tad ir vērts strādāt un kaut ko darīt!"