Uz vairākām no fabrikas Bellacord Ellectro skaņuplatēm pagājušā gadsimta 30. gados tika norādīts autora vārds un uzvārds – Saša Vladijs. Par vārda īpašnieka izcelsmi grūti bija nojaust arī, to lasot preses slejās. Ja pateikšu, ka šī mūziķa īstais vārds ir Aleksandrs Okolo-Kulaks, tad uzreiz sapratīsiet, kāpēc bija vajadzīgs pseidonīms, sevišķi vieglajā žanrā, kur mūziķus piesaka biežāk nekā operu atskaņojumos. 23. martā apritēja apaļi 30 gadi kopš šī skaņraža nāves, tad nu īsumā atskatīsimies uz Sašas Vladija veikumu mūsu populārajā žanrā.

1906. gadā Liepājā dzimušais poļu izcelsmes mūziķis Aleksandrs Okolo-Kulaks no 12 gadu vecuma apguva klavierspēli, tomēr izraudzījās studēt komerczinības. To viņš darīja Parīzes, Kopenhāgenas, tad Lježas Universitātē, pēc doktora grāda saņemšanas atgriezās Liepājā, kur ķērās pie klavierspēles un mūzikas teorijas priekšmetu studijām. Tās noritēja veiksmīgi, un, kad 30. gados modē nāca smeldzoši tango, fokstroti un valši ar solistu piedziedājumiem, Saša apguva jauno stilu. Drīz vien tapa vairāki skaņdarbi, no kuriem vislielākos panākumus izpelnījās tango „Skumjas”. 1937. gadā tam līdzi dziedāja visa Latvija, tad arī tika izraudzīts pseidonīms Saša Vladijs, mūziķis izveidoja pats savu ansambli, kamēr viņa darbi akadēmiskajā žanrā plašākai publikai palika nemanīti. 1939. gadā Vladijs tika pieņemts par pianistu-koncertmeistaru Liepājas teātrī, kur turpmāk strādāja arī par mūzikas konsultantu. Kara gados Okolo-Kulaks bija diriģents Liepājas operā, strādāja arī kā vietējā varietē „Diāna” diriģents un mākslinieciskais vadītājs.

Pēc kara Aleksandrs Okolo-Kulaks ar ģimeni nokļuva Parīzē, kur turpināja kara vētru pārtraukto muzikālo izglītību, ar lielu dedzību komponēja, tapa liels skaits aranžējumu un solo dziesmu. Viņš pat tika uzņemts Francijas Komponistu apvienībā. 1952. gadā sekoja pārcelšanās uz ASV, un, kad aiz muguras bija jaunības salonmūzikas laiki, Okolo-Kulaks savas komponista gaitas turpināja ar solo un kora dziesmām, simfonisko, instrumentālo un kamermūziku. 1981. gadā par savu Stīgu kvartetu Nr. 2 skaņradis saņēma Pasaules Brīvo latviešu apvienības Kultūras fonda Goda balvu, tiesa, dzimtenē, Latvijā viņa vārds un devums kā bija, tā palika noslēpums. Būdams rosīgs trimdas kultūras dzīvē, mūžībā pianists, komponists, diriģents Aleksandrs Okolo-Kulaks jeb Saša Vladijs aizgāja 1989. gada 25. martā, tad nu pieminot šo gadskārtu beidzot baudīsiet viņa leģendāro 30. gadu tango „Skumjas” visā Eiropā slavenā latviešu tenora Artūra Priednieka- Kavaras priekšnesumā.