Februāris – Jāņa Sildega mēnesis! Gaidot šī izcilā komponista, aranžētāja, pianista un ansambļu vadītāja 80. jubileju, šovakar jūs atkal gaida kāds viņa daiļrades dārgums… Jau pirms nedēļas pieminēju Sildega vēlmi dziedāt, ko viņš labprāt darīja, sevi pavadot uz akordeona. Taču jaunībā Jāņa balss skanēja arī tādā formācijā kā slaveno brāļu Kokaru – Imanta un Gido – vadītajā Studentu estrādes orķestrī. Tur Sildegs nevis spēlēja klavieres kā vēlāk Rīgas estrādes orķestrī, bet gan dziedāja vīru vokālajā kvartetā.

Pateicoties savai izcilajai dzirdei, Sildegs bez grūtībām spēja notīs pierakstīt populāras ārzemju dziesmiņas, kas papildināja orķestra repertuāru. Tāpat pagājušā gadsimta 60. gadu vidū mūziķis uzņēmās dueta māsas Vambutes vadību – palīdzēja Lolitai un Regīnai veidot priekšnesumu, atlasīja skaņdarbus, organizēja pavadošo ansambli un rakstīja aranžējumus. Tas pierāda, ka Sildegam bija ļoti liela interese par vokālo ansambļu skanējumu, šī bija viņa sirds lieta, kuras turpinājums bija Rīgas estrādes orķestra sieviešu vokālā ansambļa vadīšana.

Tad jau 70. gados tapa vokālais ansamblis „4+4”, kam Sildegs rakstīja īpaši sarežģītas dziesmas, un šie kungi un dāmas dziedāja ne vienas vien Jāņa kompozīcijas fonā. Bez uzmanības netika atstāts arī Latvijas radio sieviešu vokālais ansamblis, par kura pirmā sastāva dziedātājām kļuva REO meitenes, un 1977. gadā tika ieskaņota dziesma „Daugavas gaisma” – Jāņa Sildega sacerējums ar Jura Brežģa dzeju.