Tāpat kā operu izrādē nepieciešami gan solisti, gan koris, arī vokāli instrumentālo ansambļu darbībā ne visi mūziķi varējuši atrasties skatuves priekšplānā un gozēties klausītāju pielūgsmes saulītē. Šķiet, pēc šādas slavas nemaz nav tīkojis grupas "Suvenīrs" dibinātājs un ilggadējais vadītājs Ivars Kraucis – pianists ar 60 gadu stāžu, kas šomēnes svin apaļo 70. jubileju. To Ivars darīs ar skaistu koncertu Ādažu kultūras centrā, kur aizritējusi viņa darba mūža lielākā daļa. 26. aprīlī kopā ar jubilāru muzicēs Ādažu vokālā grupa „Mēs tikāmies martā”, kā arī dziedātāja Inese Bumbiere un citi mūziķi. Diemžēl nu jau par vēlu kopā sasaukt „Suvenīra” dalībniekus no ansambļa ziedu laikiem, kad tajā dziedāja Lolita Vambute, Ojārs Grinbergs, Jānis Krūzītis,  Mirdza Zīvere un citas mūsu slavenības.

Tieši dziedāšanas skolotāja Ikšķilē bija tā, kas ievēroja 1949. gada 20. aprīlī dzimušā Ivara Krauča muzikālo talantu – piesēdināja puiku pie klavierēm, līdz 3. klasē viņš bija pietiekami sagatavots, lai mācības turpinātu jau Rīgas J. Mediņa bērnu mūzikas skolā. Taču Ivars nebija tikai skolas gudrības saklausījies teicamnieks, bet gan praktiķis – spēlēja klavieres koncertos, pavadīja tautas deju ansambļa dejotājus.

Par pirmo nopietno grupu viņam kļuva Ogres ansamblis „Metronoms”, tad jau kā mūzikas vidusskolas audzēknim viņam piedāvāja spēlēt klavieres Rīgas restorānā „Astorija”. Tur skanēja jau nopietnas džeza tēmas, un, kad pienāca laiks dienestam, Ivars Kraucis jau bija apguvis ļoti plašu repertuāru. Puisi bija noskatījis karavīru ansamblis „Zvaigznīte”, kur Kraucis ar laiku kļuva par vadītāju. Un, kad šineli varēja novilkt, grupu gandrīz pilnā sastāvā pie sevis pieņēma Ādažu kolhozs – tieši tā 1971. gadā tika izveidots slavenais „Suvenīrs”, viens no čaklākajiem ansambļiem 70. gadu Latvijā. Kraucis ne tikai atlasīja un skoloja mūziķus, bet arī aranžēja skaņdarbus, „Suvenīrā” bija arī meiteņu vokālais ansamblis, sastāvs nemitīgi mainījās, un labu skolu Ādažos izgāja vesela plejāde populāru dziedātāju un mūziķu.

Kad 70. gadu nogalē grupa pajuka, Ivars Kraucis ķērās pie koncertmeistara pienākumiem Ādažu skolā, vēlāk bērnudārzā, mūzikas skolā, tiesa, 80. gados viņš centās atgūt nokavēto estrādes laukā ar ansambļiem „Harmonija” un īsu brīdi vadīja arī „Selgu”, līdz izdevās nokomplektēt jaunu „Suvenīra” sastāvu ar solisti Inesi Bumbieri priekšgalā.

Tad nāca 90. gadi ar krīzi mūzikas dzīvē, pāris gadus Ivars spēlēja klavieres uz kruīza kuģiem Vidusjūrā, tad atgriezās uz sauszemes, tiesa, bez tik grandioziem sapņiem kā jaunībā. Viņš kļuva par vadītāju un koncertmeistaru Ādažu vokālajiem ansambļiem un, pateicoties šim darbam, piedzīvoja jau citas pakāpes muzikālu sajūsmu Dziesmu svētkos un līdzīgos sarīkojumos. Turklāt 90. gados Kraucis vairākus gadus strādājis arī par mūzikas redaktoru Latvijas radio.

Atskatoties uz 70. mūža gadiem, pianists un ansambļu vadītājs, ielūdz uz koncertu, kas notiks 26. aprīlī Ādažu kultūras centrā – varēs dzirdēt gan Ivara paša sacerējumus, gan skaņdarbus no viņa vadīto kolektīvu repertuāra, bet tagad kāds 1993. gada skaņdarbs no Latvijas radio skaņu arhīva. Ivara Krauča dziesmu „Vēja ķērājs” ar Laimas Līvenas dzeju Ineses Bumbieres un Sandras Macatas priekšnesumā.