Šovakar grasos jūs iepazīstināt ar komponistu Ati Priedīti, kura vārdu, domājams, daudzi no jums nebūs dzirdējuši. Pēdējos gados viņš gan labāk bijis pazīstams kā jauno talantu skolotājs un muzikālais audzinātājs, taču 70. gadu beigās un 80. gadu sākumā dažas visai veiksmīgas Priedīša dziesmas ieskaņotas Radio skaņu ierakstu studijā.

Atis Priedītis dzimis 1952. gada 16. oktobrī. Bērnības un skolas gadi pavadīti Smiltenes apkārtnē Blomos. Pēc Blomu astoņgadīgās skolas un Smiltenes vidusskolas beigšanas Priedītis mācības turpināja Daugavpilī, kur 1975. gadā absolvēja Pedagoģiskā institūta fizikas un matemātikas fakultāti.

Ar mūziku Atis Priedītis sāka nodarboties visai vēlu, tikai 20 gadu vecumā, būdams students. Pašmācības ceļā viņš apguvis ģitārspēles pamatus un centies sacerēt savas pirmās dziesmiņas. Sapratis, ka mūzika interesē vairāk nekā pedagoģija, Priedītis ieguvis arī oficiālu muzikālo izglītību. 1981. gadā, neklātienē mācoties Rīgas kultūras darbinieku tehnikumā, mūziķis saņēmis pašdarbības pūtēju un estrādes orķestru vadītāja diplomu.

Lielākie panākumi kā komponistam un jauno dziedātāju sagatavotājam Atim Priedītim saistīti ar bērnu un pusaudžu mūziku. Regulāri viņa audzēkņi guvuši panākumus konkursos Ko tu proti, Mazais patskanis, Gaujas atbalsis, Olgas disenīte. Vairākkārt, sacerot dziesmas, Priedītis radījis kā mūziku, tā arī vārdus. Tiesa, skaņdarbā, ko izraudzījos atskaņojumam Priedītis izmantojis Imanta Ziedoņa dzeju – šī dziesma "Caur vakara krēslu", ko iedziedājusi Aija Kukule, ir pirmais Ata Priedīša dziesmas profesionālais ieraksts, kas notika 1979. gadā Radio studijā.