„Latviešiem pasaulē” devās ciemos uz Vāciju, lai attālināti tiktos ar Frankurtes latviešu biedrības vadītāju Mārīti Kļaviņu un Karīnu Zieger no Štutgartes latviešu kultūras biedrības „Saime”.

Frankfurtes radošie latvieši pulcējas gan Tautas deju kopas „Dimdari”, gan jauktā kora, gan sieviešu kora „Silava” mēģinājumos, gan skoliņas „Zīļuks” nodarbībās. Savukārt Štutgartē darbojas tautas deju kopa „Trejdeksnītis” un bērnu un jauniešu kultūrskola „Štutgartes dzintariņi”.

Šogad, 9. maijā Zoom tiešraidē Latviešu kultūras biedrība "Saime" Štutgartē kopā ar Frankfurtes Latviešu biedrību svinēs  Vācijas radošo bērnu un jauniešu talantu konkursa "Rādi, ko Māki" 5 gadu jubileju.