Šoreiz „Latviešiem pasaulē” valdīja dzeja un  deja un radījuma galvenās varones - divas Māras Zālītes, viena Vācijā, bet otra Amerikā.

Vācijā devāmies uz Bonnas reģionu, Baltiešu kristīgās apvienības īpašumu – Annabergas pili, kur iepazināmies ar ilggadējo Baltiešu Kristīgu apvienības un Annabergas vadītāju, savulaik arī Bonnas universitātes mācībspēku, sociologu Andreju Urdzi. Baltiešu kristīgā apvienība dibināta 1947. gadā, piecus gadus vēlāk tā iegādājās 2 hektārus lielu īpašumu ar kara laikā cietušu un daļēji izdegušu pili, kuru pašu spēkiem atjaunoja. Andrejs savulaik bijis Bonnas universitātes mācībspēks un jau daudzus gadus vada Latviešu literatūras pulciņu, kas ik pavasari martā uz literatūras svētkiem pulcē latviešu rakstniekus, dzejniekus, pētniekus un literatūras mīļotājus. Nedēļas nogale tiek pavadīta radošā gaisotnē - notiek dzejas un prozas lasījumi, lekcijas, diskusijas un sarunas. Šogad Annabegas Latviešu literatūras pulciņa „salidojumā” galvenā loma piešķirta dzejnieci, publicistei un dramaturģei Mārai Zālītei, tiks aplūkotas visdažādākās viņas radošās personības izpausmes. Arī pati Māra Zālīte viesosies pasākumā un dalīsies pārdomās par „Rakstnieka spožumu un postu”.

Savukārt, lai satiktu citu Māru Zālīti – Ņujorkas tautas deju kopas „Jumalīte” vadītāju, mūsu ceļš veda uz Ameriku. „Jumalīte” martu ieskandinās ar savu pirmo danču vakaru, kurā apmeklētāji varēšot ne tikai būt vērotāji no malas, bet arī paši kārtīgi izdejoties. Pieredze neesot nepieciešama, jo „Jumalītes” dejotāji būšot gatavi ikvienam palīdzēt iemācīties ko jaunu! Turklāt garantēta kūsājoša enerģija un, šķiet, kājas pašas cilāsies, jo danču muzikālais pavadījums uzticēts populārajai dziedātājai Katrīnai Dimantai un „Jumalītes” muzikantiem!