Sportu atbalstošas programmas Eiropas Savienībā ir salīdzinoši jaunas un tās izveidotas nolūkā atbalstīt fiziskās aktivitātes un kustīgu dzīvesveidu visā Eiropā. Laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam ir izveidota īpaša budžeta pozīcija, kas piesaistīta programmai Erasmus+ un atbalsta projektus sportā.  Tās organizācijas, kuras strādā ar personām ar īpašajām vajadzībām, jauniešiem vai citām sabiedrības grupām, kas sastopas ar sociāla riska izaicinājumiem, arī kas strādā ar etniskajām minoritātēm un bēgļiem. Vēl līdz 23. jūlijam ir iespēja pieteikt savu iniciatīvu ikgadējai Eiropas Savienības sporta balvai BeInclusive. Kā jau liecina nosaukums, aktivitātei jābūt ar mērķi palīdzēt iekļauties sabiedrībā. Vērtējot pretendentu iesniegtos projektus, ņems vērā - kādu ieguldījumu sociālajā iekļaušanā ir devis sports. Trīs uzvarētājus paziņos novembrī īpašā apbalvošanas ceremonijā Briselē. Viņiem būs arī iespēja iepazīstināt ar saviem projektiem sporta integrācijas ekspertus un saņemt balvas 10 000 eiro apmērā. Vēl seši iepriekš izraudzīti projekti katrs saņems 2500 eiro.