Eiropas Savienības nākotnes attīstību iezīmē dažādās bloka stratēģijas. Par tām lemj dalībvalstis un ES institūcijas, nosakot kopējus mērķus. Par pamatu var uzskatīt stratēģiju „Eiropai 2020”. Savukārt pēc šī perioda lēmums ir vēl tikai jāpieņem. Viens no dalībvalstu vadītājiem, Francijas prezidents, ir arī detalizētāk izklāstījis savu redzējumu un tās jomas, kuras būtu jāattīsta. Tāpat uz ES attīstību ietekme atstāj Lielbritānija un iespējamās valstis, kuras vēl tikai pievienosies.