Statistika ir viens no instrumentiem veiksmīgai pārvaldībai, neatņemama sastāvdaļa pētījumos, statistikas datus ņem par pamatu analizējot situāciju kādā jomā, kā arī plānojot nākamās darbības. Statistikas dati valsts pārvaldē, kā arī valstu apvienībā, kāda ir arī Eiropas Savienība, atklāj sabiedrības dzīves ritmu un pārmaiņu dinamiku.

Eiropas Savienības Statistikas birojs ir “Eurostat”. Tas publicē statistikas datus un indikatorus, kuri ļauj salīdzināt valstis un reģionus.

„Eirobarometra” sabiedriskās domas aptaujas un pētījumus Eiropas iestādes pasūta visās ES dalībvalstīs, ko sauc par Eirobarometra aptaujām. Šīs aptaujas notiek par visdažādākajām jomām.

Tuvojoties Eiropas vēlēšanām, Eiropas Parlamentam ir svarīgi noskaidrot sabiedrības nostāju. Trīs mēnešus pirms Eiropas vēlēšanām Eirobarometra aptaujas dati bija gan iepriecinoši, gan bēdīgi. Labā ziņa bija, ka atbalsts Eiropas Savienībai joprojām ir augsts. 68 % respondentu 27 ES dalībvalstīs uzskatīja, ka viņu valstis ir guvušas vairāk labumu no dalības ES, nekā zaudējumus.  Nepatīkamā ziņa bija, ka neizlēmušo vēlētāju īpatsvars bija ļoti augsts. Apmēram trešdaļa aptaujāto vēl nebija izlēmusi par dalību vēlēšanās. Cerams, šodien, pāris dienas pirms vēlēšanām, izlēmušo skaits ir krietni lielāks.