Tradicionāli šo dienu atzīmē ar bērnu svētkiem, noslēdzot mācību gadu un sagaidot vasaras brīvlaiku. Tomēr šai dienai ir daudz svarīgāka nozīme – pievērst uzmanību tam, ka mums līdzās ir bērni, kuriem nepieciešama palīdzība, aizsardzība un pastiprinātas rūpes.

Eiropas Savienības likumi nosaka, ka visām dalībvalstīm ir jāievēro, jāaizsargā un jāatbalsta bērna tiesības. Visiem ES noteikumiem, kas ietekmē bērnus, ir jābūt veidotiem tā, lai tiku ievērotas viņu intereses.

Ir daudz nepilnību bērnu tiesību aizsardzības jomā gan Latvijā, gan citviet Eiropas Savienībā. Kādā valstī veiksmīgāk sakārtota likumdošana, kādā mazāk veiksmīgi, bet visur vislielāko lomu spēlē attieksme un vislielāko postu nodara vienaldzība.