Tēva diena ir gan svētki, kuros godināt tēvus, gan arī iespēja runāt un pievērst sabiedrības uzmanību tēva lomai ģimenē. Tēva dienai ir nedaudz vairāk par 100 gadu vēsturi. Tās pirmsākumi meklējami Amerikas Savienotajās valstīs un balstās uz vienlīdzības pamata. Pasaule jau svinēja Mātes dienu un, protams, radās nepieciešamība godināt arī tēvus, runājot par tēvu kā ģimenes apgādnieku, kā bērna dzīves vērtību orientieri un galu galā, bija un ir arī ģimenes, kur tēvs viens audzina bērnus. Mūsdienās Tēva dienu svin visā pasaule, bet dažādās zemēs svinēšanas datumi atšķiras. Vairums Eiropas valstu tāpat kā ASV, Tēva dienu atzīmē jūnija trešajā svētdienā, Spānija, Portugāle, Itālija Tēva dienu svin Sv. Jēkaba dienā, 19. martā. Latvijā Tēva dienu svinam septembra otrajā svētdienā un šie svētki pie mums ir pavisam jauni, no 2009. gada, bet jau gana plaši atzīmēti.

 

Šis projekts īstenots ar Eiropas Parlamenta finansiālu atbalstu.*

 

 

 

* Šis materiāls atspoguļo tikai autora viedokli. Eiropas Parlaments nav atbildīgs par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.