Zaļais kurss, kas veicina cīņu pret klimata pārmaiņām, biodaudzveidība lauksaimniecībā – tie ir tikai daži no virzieniem, kas nākotnē tiks īstenoti, lai veiktu Eiropas Savienības kopējo lauksaimniecības politiku.
Pagājušajā nedēļā Eiropas Parlaments deva zaļo gaismu jaunajai Eiropas Savienības lauksaimniecības politikai, kas būs zaļāka, taisnīgāka, elastīgāka un pārredzamāka. Jaunā politika stiprina biodaudzveidību un atbilst ES vides un klimata mērķiem, kā arī lielu uzmanību pievērš tieši mazajām un vidējām saimniecībām, palielinot finansiālo atbalstu.

 

Šis projekts īstenots ar Eiropas Parlamenta finansiālu atbalstu.*

 

 

* Šis materiāls atspoguļo tikai autora viedokli. Eiropas Parlaments nav atbildīgs par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.