Eiropas Savienība ir progresējusi digitalizācijas jomā, taču sasniegumi starp dalībvalstīm ir  ļoti atšķirīgi. Šī ir joma, kur vajadzīgi jauni ieguldījumi. Šoreiz raidījumā par Eiropas digitalizāciju. Iniciatīva "2030. gada Digitālais kompass: Eiropas ceļš digitālajā desmitgadē" ir vērienīga iecere ar digitālo pārkārtošanos un mērķiem četros galvenajos virzienos: prasmes, infrastruktūra, uzņēmumu digitālā pārkārtošanās un publiskie pakalpojumi. Tā kā visām dalībvalstīm nesokas vienlīdz labi, tad Eiropas Komisija uzsākusi sabiedrisko apspriešanu par atbalstu platjoslas tīkliem.

 

Šis projekts īstenots ar Eiropas Parlamenta finansiālu atbalstu.*

 

 

* Šis materiāls atspoguļo tikai autora viedokli. Eiropas Parlaments nav atbildīgs par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.