“Bērni ir mūsu nākotne” - Ļoti bieži dzirdēts teikums, kuru lieto teju visās dzīves sfērās. Eiropas Savienība šo frāzi izcēlusi jaunā gaismā, pasludinot 2022. gadu par Eiropas Jaunatnes gadu. Ietekme jūtama jau šogad “Konferencē par Eiropas nākotni”. Šodien par jauniešu iespējām iesaistīties ES nākotnes veidošanā.

Konferenci var saukt par debašu un diskusiju ciklu, kurā var piedalīties ikviens ES iedzīvotājs, prezentējot savu ideju Eiropas attīstībai nākotnē. Šāda konference notiek pirmo reizi un ir labs demokrātijas paraugs, jo īpaši tāpēc, ka virzienu turpmākajam Eiropas ceļam var norādīt arī jaunieši, tie ES pilsoņi, kas pēc 10, 20 gadiem būs lēmēji un darītāji. Idejās var dalīties daudzvalodu digitālajā platformā, kā arī Eiropas pilsoņu paneļdiskusijās, kas tiek rīkotas kā nacionālā, tā Eiropas līmenī. “Konferenci par Eiropas nākotni” es izceļu tāpēc, ka pirmo reizi tā īsti var redzēt, cik jaunieši ir aktīvi, ieinteresēti un zinoši jautājumos par ES. Klausoties Latvijas mēroga diskusijas, īpaši izceļas jautājumi par izglītību un iekļautību.

 

Šis projekts īstenots ar Eiropas Parlamenta finansiālu atbalstu.*

 

 

 

* Šis materiāls atspoguļo tikai autora viedokli. Eiropas Parlaments nav atbildīgs par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.