Raidījumā šodien īpašu uzmanību aicinām pievērst lasīt un rakstīt prasmei, gan pašiem apņemoties izlasīt kādu grāmatu vai uzrakstīt vēstuli, gan arī mudinot citus, jo īpaši bērnus lasīt. Šo prasmju trūkums vai vājums, ko sauc arī par analfabētismu, ir galvenais šķērslis pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā, kā arī viens no iemesliem sociālai atstumtībai. Vai tiešām mūsdienās Eiropā joprojām pastāv tādas problēmas?

Diemžēl, jā. Latvija gan pieder pie tām valstīm, kur analfabētisma līmenis ir ļoti, ļoti zems, tomēr vājas lasīt un rakstīt prasmes sastopamas ikdienā, un tas parasti iet roku rokā ar izglītības līmeni. Pirmais izglītotības rādītājs ir pamatskolas izglītība, precīzāk iedzīvotāju skaits, kas nav ieguvuši pamatskolas izglītību.

 

Šis projekts īstenots ar Eiropas Parlamenta finansiālu atbalstu.*

 

 

 

* Šis materiāls atspoguļo tikai autora viedokli. Eiropas Parlaments nav atbildīgs par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.