28. oktobrī sirsnīgus sveicienus un laba vēlējumus sūtām mūziķim un daudzu populāru dziesmu autoram Artūram Reinikam 60. šūpuļsvētkos. Viņa sacerējumus nu jau 30 gadu garumā izpilda Artūra grupa "Tērvete", kā arī Heinrihs Kalvītis, māsas Legzdiņas, "Dobeles zemessargu ansamblis", Roberts Ošiņš un citi. Viņa populārāko melodiju vidū minamas "Kaut kur pa ceļam", "Tad, kad iemīlēju tevi", "Mana valoda", "Burvīgie brīži", "Esmu latvietis", "Mana sirds kā tauriņš", "Dāliju klēpis", "Uzticīgā sirds" un citas.

Reiniku ģimene Latvijā ir ļoti pazīstama – muzikāli ir gan bērni – Rūta un Lauris, gan vecāki – Dace un Artūrs, kas visu mūžu aizvadījuši kā pedagogi un aktīvi mūziķi. Ģimenes galva Artūrs Reiniks jau 30 gadus ir kopā ar savu grupu „Tērvete”, vada Dobeles zemessargu ansambli un savās dziesmās dalās ar kolēģiem šlāgermūzikas jomā.

Ludzas rajonā, Lūrupos, 1958. gada 28. oktobrī dzimušais Artūrs Reiniks jau piecu gadu vecumā pārcēlās uz Zemgales pusi, kur pabeidza Dobeles vidusskolu un mūzikas skolas akordeona klasi. Pašmācības ceļā apguvis ģitārspēli, jaunietis 9. klasē nodibināja savu pirmo rokgrupu, kuru nosauca „Grifi”, tomēr, kaut Reiniks sevi izjūt kā rokeri, dzīve viņu ievirzījusi šlāgermūzikas gultnē.

Mūzikas studijas Artūrs turpināja Daugavpils Pedagoģiskā institūta mūzikas pedagoģijas nodaļā, iepazinās ar savu sievu Daci, nodibināja ģimeni. Pēc augstskolas beigšanas abiem par pirmo un pastāvīgo darba vietu kļuva A. Brigaderes pamatskola Kroņaucē, kur Reiniks māca mūziku 1. līdz 9. klasei un vada pulciņus.

Artūrs bija mūzikas skolotājs arī Auru skolā, kur tika dibināts un lolots slavenais bērnu ansamblis „Auri”, ar kuru gūta ievērība neskaitāmos konkursos un festivālos un kurā savas skatuves gaitas uzsāka Artūra slavenais dēls Lauris. Tad arī sākās nopietna dziesmu rakstīšana, kaut pirmās kompozīcijas tapušas, vēl institūtā mācoties, gados deviņpadsmit. Artūrs sacerēja dziesmas arī sievas Daces vadītajai bērnu popgrupai „Sveiks” , kura čakli piedalījās konkursā „Saules zaķis” un citos pasākumos, tā tapa vesela dziesmu kasete. Pašu Reiniku ģimene regulāri piedalījās dziedošo ģimeņu saietā „Spiets”, šad uzstājas joprojām.

80. gados spēlējis ne mazums naktsballēs un izjutis mūziķu videi raksturīgo bohēmu,1988. gadā Artūrs kopā ar domubiedru Oskaru Andrušānu izveidoja grupu, kas līdz ar pirmās kasetes iznākšanu (1997) ieguva nosaukumu „Tērvete”. Būdams liels patriots, līdz ar zemessardzes dibināšanu Reiniks kļuva par tās biedru un kopš 1996. gada viņš vada Dobeles 51. bataljona Zemessargu vokālo ansambli jeb „Dobeles zemessargu ansambli”. Šo vīru priekšnesumā iemūžināts ne mazums veiksmīgu Artūra patriotisko kompozīciju. Savukārt savu ballīšu muzikantu pieredzi Reiniks iedzīvinājis „Tērveres” repertuāra dziesmās „ Meitene no lauku balles”, „Krogus muzikants” u.c.

Pašlaik viņa sacerējumu skaits tuvojas diviem simtiem, pats sevi Reiniks sauc par profesionālu himnu komponistu – sacerētas „Saules zaķa”, raidījuma „Nošu spēles”, Ventspils, pagasta un skolu himnas. Savukārt šlāgerdziesmās, kam tekstus Artūrs šad un tad raksta pats, dominē divas tēmas - mīlestība un muzikanta liktenis.