Rīgā turpinās neformālā ministru tikšanās par kohēzijas politikas, teritoriālās kohēzijas un pilsētu attīstības jautājumiem.

Latvijas Universitātē no šodienas norisinās konference EuroNanoForum 2015, kuru organizē Latvijas Universitāte un Somijas kompānija Spinverse. EuroNanoForum konferences ir nozīmīgākās savā nozarē Eiropā un kalpo kā platforma diskusijām starp zinātniekiem, industrijas un politikas plānošanas pārstāvjiem, kā arī uzņēmējiem.

Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā Rīgā no 10. līdz 12.jūnijam notiks 9. Eiropas Bioloģiskās lauksaimniecības kongress. Tajā runās par Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības attīstību topošā ES bioloģiskās lauksaimniecības regulējuma perspektīvā un jaunām iespējām bioloģiskās lauksaimniecības attīstībai.