Darbs pie Eiropas Stratēģisko Investīciju fonda bija viens no primārajiem uzdevumiem. Panāktā vienošanās ar Eiropas Parlamentu par regulu nodrošināja iespēju pabeigt darbu pie tiesību akta vēl pirms Latvijas prezidentūras beigām. Tas rada iespēju uzsākt jauno investīciju programmu jau šovasar, stimulējot ekonomisko izaugsmi visā Eiropas Savienībā.

Latvijas prezidentūra arī pievērsa īpašu uzmanību ES-Centrālāzijas stratēģijas atjaunošanai. Šis darbs atspoguļojās ES Padomes secinājumos, kurus apstiprināja Ārlietu padome 22.jūnijā.

Latvijas Prezidentūra ES Padomē, kas ilga pus gadu ir noslēgusies. Šodien izskan arī pēdējais raidījums „Eiropas prezidentūras kalendārs”. Pateicamies prezidentūras sekretariātam par sadarbību un klausītājiem par uzmanību.