Šī neformālā sanāksme pulcēs Kazahstānas, Kirgizstānas, Tadžikistānas, Turkmenistānas un Uzbekistānas izglītības ministrus, Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu izglītības ministrus un ministriju pārstāvjus, kā arī ES institūciju pārstāvjus. Tās mērķis ir veicināt reģionālo dialogu šo valstu vidū un stiprināt sadarbību ar ES. Izglītībai ir stratēģiska nozīme Centrālāzijas reģiona ekonomiskajā un sociālajā attīstībā, un ES atbalsts šajā nozarē tiek augstu novērtēts.

Laikā, kad ik dienu pasaulē pieaug humanitāro krīžu skaits, kuras izraisa militārie konflikti un dabas katastrofas, humānās palīdzības sniegšana kļūst aizvien aktuālāka Eiropas Savienības (ES), ANO un citu starptautisko organizāciju dienas kārtībā. Humanitārās krīzes kļūst aizvien komplicētākas - krīze vienā reģionā tieši ietekmē arī citus reģionus, turklāt krīzes notiek arī Latvijai tuvos reģionos. Tādejādi ES kopā ar tās dalībvalstīm, kas ir lielākais humānās palīdzības sniedzējs pasaulē, ir svarīgi pēc iespējas efektīvāk izmantot ierobežotos pieejamos līdzekļus, saskaņojot un koordinējot humānās palīdzības sniegšanu.