Rīgā norit neformālā ministru tikšanās par kohēzijas politikas, teritoriālās kohēzijas un pilsētu attīstības jautājumiem. Kohēzijas politika sniedz būtisku ieguldījumu izaugsmes un nodarbinātības radīšanā Eiropā, tāpēc svarīgi nodrošināt un saglabāt Kohēzijas politikas ilgtermiņa investīciju stabilitāti arī turpmāk.Sanāksmes laikā šodien plānots pārrunāt tādus jautājumus kā reformētās kohēzijas politikas īstenošanu praksē, plašāku finanšu instrumentu pielietošanu kohēzijas politikā un administratīvās kapacitātes stiprināšanu.

Gada lielāko nanotehnoloģiju pasākumu Eiropā - konferenci EuroNanoForum 2015 organizē Latvijas Universitāte un Somijas kompānija Spinverse. EuroNanoForum konferences ir nozīmīgākās savā nozarē Eiropā un kalpo kā platforma diskusijām starp zinātniekiem, industrijas un politikas plānošanas pārstāvjiem, kā arī uzņēmējiem. Kopumā konference EuroNanoForum 2015, kas ir lielākais nanotehnoloģiju pasākums Eiropā, pulcēs aptuveni 1200 dalībnieku no 50 valstīm. EuroNanoForum 2015 galvenā tēma ir “Nanotehnoloģijas Eiropas konkurētspējai”, un tās ietvaros uzstāsies dažādu nanotehnoloģiju nozaru pārstāvji, aptverot plašu tēmu loku 15 dažādās sesijās.

Helsinku Mūzikas namā otrdien notiks Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē noslēguma pasākums. Horeogrāfe Olga Žitluhina un seši dejotāji radījuši laikmetīgās dejas izrādi par divu izcilu Latvijas kultūras personību mīlestību mūža garumā. Rakstnieki Rainis un Aspazija sarakstījās 35 gadus un nosūtīja viens otram 2499 vēstules latviešu, krievu un vācu valodā. Izrāde ir par mīlestību, tās eksplozīvo dabu, kas spēj vienlaikus gan satuvināt cilvēkus, gan arī radīt dziļu vientulību. Pasākumu rīko Latvijas vēstniecība Somijā.