26.un 27.maijā, Rīgā notiks starptautiska konference “ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2020 ieviešana”. Tās laikā Eiropas Savienības dalībvalstu un nevalstisko organizāciju pārstāvji diskutēs par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Konference norisināsies Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā. Starptautiskā konferencē diskutēs par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

2015. gada 1.-3.jūnijā Rīgā, norisināsies Austrumeiropas, Kaukāza un Centrālāzijas valstu augsta līmeņa seminārs statistikas jomā. Šī gada seminārā tiks apspriesti aktuālie kvalitātes jautājumi, tai skaitā kvalitātes pārskatu rezultāti Eiropas Statistikas sistēmā. Eurostat pārstāvji skaidros nacionālās statistikas sistēmas būtību, tiesisko un institucionālo ietvaru un prasības institūcijām, kurām ir pienākums apkopot oficiālo statistiku. Īpaša uzmanība tiks veltīta jēdziena „oficiālā statistika” ietvaram, diskutējot par to, kādi dati ir uzskatāmi par oficiālo statistiku.

ES - ASV tieslietu un iekšlietu ministru līmeņa tikšanās. Tikšanās darba kārtībā iekļauti jautājumi par ES-ASV sadarbību tieslietu un iekšlietu jomā - migrācija, fizisko personu datu aizsardzības jautājumi, tiesiskā sadarbība, ārzemju kaujinieki, cīņa ar terorismu un organizētā noziedzība.