Ir sākusies Līgo svētku nedēļa un finišam tuvojas Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē, tā beigsies 30. jūnijā. Kā zināms Latvijas prezidentūra koncentrējās uz trīs galvenajām prioritātēm: konkurētspējīga Eiropa, digitāla Eiropa un iesaistīta Eiropa. Galvenie prezidentūras uzdevumi bija: strādāt pie Eiropas Investīciju plāna, turpināt darbu pie Vienotā tirgus stiprināšanas, uzsākt diskusijas un sākt strādāt pie ES Enerģētikas Savienības un veicināt rūpniecības konkurētspēju.

 

Eiropas Savienības augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas vadītāju Kontaktu komitejas sanāksme. Kontaktu komitejas sanāksme ir Eiropas Savienības dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas augstākā līmeņa vadītāju forums, kura mērķis ir stiprināt finanšu vadību un labu pārvaldību Eiropas Savienības valstu ietvaros visu ES iedzīvotāju interesēs. Kontaktu komitejas sanāksmēs dalībnieki izskata aktuālākos jautājumus ārējo revīziju veikšanas jomā, pārrunā turpmākās sadarbības pilnveides iespējas, dalās pieredzē un zināšanās, tostarp par ES fondu un citu ar ES saistītu jautājumu risināšanā. Tās sekmē biedru informācijas apmaiņu, kur dalībnieki ierosina un koordinē kopējas revīzijas, lai uzlabotu ārējo revīziju kvalitāti un finanšu tēriņu pārskatāmību.