Šodien Luksemburgā notiek Eiropas Savienības Enerģētikas ministru padomes sanāksme.Enerģētikas ministri rīko politikas debates par enerģētiskās drošības stratēģijas īstenošanu. Viņi izskatīs panākto progresu un turpmāko attīstību, jo īpaši jautājumu par enerģijas piegādes drošību. Sagaidāms, ka Padome arī pieņems secinājumus par pamatstratēģijas enerģētikas savienībai īstenošanu. Tā ir viens no galvenajiem 2015. gada februārī publicētā enerģētikas savienības tiesību aktu kopuma elementiem. Visbeidzot, ministri arī uzklausīs Komisijas sniegto jaunāko informāciju par pašreizējo stāvokli starptautiskajās attiecībās enerģētikas jomā.

Neformālā ministru tikšanās ir tradicionāls ES dalībvalstu un ES institūciju augsta līmeņa pārstāvju politisku diskusiju formāts, kura saturs lielā mērā izriet no Neformālajā Kohēzijas politikas direktoru sanāksmē izskatītajiem jautājumiem. Kohēzijas politika sniedz būtisku ieguldījumu izaugsmes un nodarbinātības radīšanā Eiropā, tāpēc svarīgi nodrošināt un saglabāt Kohēzijas politikas ilgtermiņa investīciju stabilitāti arī turpmāk. Kohēzijas politika sniedz būtisku ieguldījumu izaugsmes un nodarbinātības radīšanā Eiropā, tāpēc svarīgi nodrošināt un saglabāt Kohēzijas politikas ilgtermiņa investīciju stabilitāti arī turpmāk. 

Gada lielāko nanotehnoloģiju pasākumu Eiropā - konferenci EuroNanoForum 2015 organizē Latvijas Universitāte un Somijas kompānija Spinverse. EuroNanoForum konferences ir nozīmīgākās savā nozarē Eiropā un kalpo kā platforma diskusijām starp zinātniekiem, industrijas un politikas plānošanas pārstāvjiem, kā arī uzņēmējiem. Kopumā konference EuroNanoForum 2015, kas ir lielākais nanotehnoloģiju pasākums Eiropā, pulcēs aptuveni 1200 dalībnieku no 50 valstīm. EuroNanoForum 2015 galvenā tēma ir “Nanotehnoloģijas Eiropas konkurētspējai”, un tās ietvaros uzstāsies dažādu nanotehnoloģiju nozaru pārstāvji, aptverot plašu tēmu loku 15 dažādās sesijās. “Latvijas Saiets” izstādes Nanotech Europe ietvaros parādīs izcilus Latvijas pētniecības un inovatīvu uzņēmumu piemērus. Dažādu līmeņu rūpniecības, mazo un vidējo uzņēmumu, investoru un politikas veidotāju pārstāvji diskutēs par dažādām ar pasākumu saistītām tēmām, sākot no izglītības līdz uzņēmējdarbībai.