3. un 4.jūnijā Jūrmalā notiks teritoriālās sadarbības programmas ESPON 2020 programmas atklāšanas seminārs. Tā laikā Eiropas Komisijas (EK), Itālijas, Latvijas un Luksemburgas jeb tā sauktā trio prezidentūras Eiropas Savienības Padomē, Reģionu komitejas un citu iesaistīto pušu pārstāvji diskutēs par jauno programmu. Semināra dalībniekiem tiks prezentēti jaunās programmas galvenie elementi un mērķi. Tāpat iepazīstinās ar līdzšinējo rezultātu izmantošanu ES politikas veidošanā. Par programmas sasaisti ar stratēģiju „Eiropa 2020”, Junkera investīciju plānu, Eiropas Pilsētprogrammu un Kohēzijas politiku pēc 2020.gada, uzstāsies EK, Nīderlandes un Reģionu komitejas pārstāvji. Dalībnieki piedalīsies interaktīvās diskusijās par programmas rezultātu izmantošanu, piemēram, par mazo un vidēji lielo pilsētu tematiku, kas ir Latvijas prezidentūras prioritāte ilgtspējīgas teritoriālās attīstības jomā.

Eiropas Standartizācijas samits 2015.gada 3.-5. jūnijā Rīgā pulcēs augsta līmeņa pārstāvjus no 33 Eiropas standartizācijas organizācijām (CEN/CENELEC), Starptautiskām standartizācijas organizācijām (ISO, IEC), 50 valstu nacionālajām standartizācijas organizācijām, Eiropas Komisijas un starptautiskās biznesa vides. Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros organizētais samits sniegs lielisku iespēju akcentēt Latvijas prioritātes un atbildēt uz jautājumu, kā standartizācija var veicināt pāreju uz tīrāku un gudrāku ekonomiku. Samitā galvenā uzmanība tiks pievērsta būvniecības nozarei, kurai visā ES ir augsta ekonomiskā vērtība un šobrīd īpaši svarīga ir Latvijas sabiedrībai.

No 2015. gada 3. līdz 5.jūnijam Līgatnē notiks starptautisks trīs dienu pasākums – Attīstības forums – , kas būs viens no nozīmīgākajiem notikumiem attīstības jomā Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā. Kopienu aktīvistu un līderu, ekspertu, viedokļu līderu, politikas veidotāju un lēmumu pieņēmēju foruma centrālā tēma ir glokalizācija – mijiedarbība starp lokālo un globālo – , savas izpratnes veidošana par globālajiem problēmjautājumiem un to saikni ar mūsu katra ikdienas dzīvi un mūsu ikdienas izvēļu ietekmi uz globālajiem izaicinājumiem.