Rīgā notika ES-ASV tieslietu un iekšlietu ministru līmeņa tikšanās, kurā piedalījās pārstāvji no Eiropas Komisijas, Amerikas Savienotajām Valstīm, Latvijas kā pašreizējās un Luksemburgas kā nākamās prezidējošās valsts ES Padomē, kā arī no Eirojusta, FRONTEX un Eiropola. Sanāksmes noslēgumā pārstāvji vienojās par Rīgas deklarāciju par transatlantisko sadarbību brīvības, drošības un tiesiskuma jomā. Rīgas Deklarācija ieskicē konkrētu rīcību sadarbībai nākamajam periodam, lai daudz efektīvāk kopīgi pārvarētu pastāvošos izaicinājumus šādās jomās – personas datu aizsardzība, cīņa pret terorismu un vardarbīgo ekstrēmismu, migrāciju un robežu kontrole, šaujamieroči un sprāgstvielas, naudas atmazgāšana un terorisma finansēšana, kā arī kibernoziedzība, narkotiku apkarošana un informācijas apmaiņa.

Jūrmalā notiks teritoriālās sadarbības programmas ESPON 2020 programmas atklāšanas seminārs. Tā laikā Eiropas Komisijas (EK), Itālijas, Latvijas un Luksemburgas jeb tā sauktā trio prezidentūras Eiropas Savienības Padomē, Reģionu komitejas un citu iesaistīto pušu pārstāvji diskutēs par jauno programmu. Pasākumu, sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi un ESPON programmas vadošo iestādi Luksemburgas Ilgtspējīgas attīstības un infrastruktūras ministriju organizē Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). Plānots, ka pasākumā piedalīsies apmēram 150 ES un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstu, ES institūciju, zinātnisko un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Pasākums tiek organizēts Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā.

Eiropas standartizācijas samitā 4. jūnijā eksperti un uzņēmēji no visām Eiropas valstīm diskutēja par to, kā standartizācija var veicināt pāreju uz „tīrāku un gudrāku” (cleaner and smarter) ekonomiku, galveno uzmanību diskusijās pievēršot būvniecības nozarei.