Ik gadu Eiropas inovatīvo reģionu nedēļa vienuviet pulcē politikas veidotājus, uzņēmējus, sabiedriskās organizācijas un Eiropas līmeņa pētniecības centrus, lai diskutētu par aktualitātēm pētniecības un inovāciju nozarē. Viens no galvenajiem konferences tematiem ir izaicinājumi Eiropas reģioniem, ieviešot Viedās specializācijas stratēģiju, kas ir noteicošais faktors valsts vai reģiona konkurētspējai. Tāpat eksperti WIRE 2015 meklēs risinājumus inovāciju barjeru mazināšanai, veidojot sadarbību starp pētniekiem, uzņēmējiem, valsts iestādēm un sabiedrību.

Līgatnē beidzies starptautiskais trīs dienu pasākums „Attīstības forums"  

Rīgā noslēdzas Eiropas standartizācijas samits. Eksperti un uzņēmēji no visām Eiropas valstīm diskutēja par to, kā standartizācija var veicināt pāreju uz „tīrāku un gudrāku” (cleaner and smarter) ekonomiku, galveno uzmanību diskusijās pievēršot būvniecības nozarei.