Rīgā ceturtdien un piektdien notiek Eiropas valstu nodarbinātības dienestu tīkla valdes sanāksme, kurā apspriež aktuālos bezdarba mazināšanas jautājumus un nodarbinātības. Sanāksmē Eiropas Komisijas pārstāvji kopā ar Eiropas valstu nodarbinātības dienestu vadītājiem runā par situāciju Eiropas Savienībā darba tirgū, Eiropas valstu nodarbinātības dienestu tīkla uzdevumiem, prioritātēm un paveikto. Dalībnieki diskutē par nodarbinātības dienestu pakalpojumu efektivitāti, savstarpējo sadarbību un pieredzes apmaiņu, kas nepieciešama, lai nodrošinātu nodarbinātības dienestu efektīvu ieguldījumu bezdarba mazināšanā.

Bioloģiskās lauksaimniecības apriti regulējošos jaunos noteikumus Eiropas Parlaments varētu skatīt septembrī, savukārt līdz 22.jūnijam Latvijai kā Eiropas Savienības prezidējošai valstij ir jāiesniedz regulas kompromisa variants. Tā šodien ES bioloģiskās lauksaimniecības kongresā sacīja Eiropas Parlamenta loceklis un likumdošanas priekšlikuma referents par jauno regulu Martins Hauslings. Jaunā regula attieksies uz apmēram 3400 pašreizējām bioloģiski sertificētajām saimniecībām Latvijā, kuras kopumā apsaimnieko 200 000 hektāru zemes.

Latvijas Universitātes absolventu koris „Jubilate” piedalās Latvijas prezidentūras ES Padomē pasākumos Slovākijā un Austrijā. Koris tā mākslinieciskā vadītāja un diriģenta Jura Kļaviņa vadībā izpildīja latviešu un ārvalstu komponistu dziesmas, kā arī latviešu tautasdziesmas. Koris "Jubilate" sniegs vairākus koncertus Vīnē, piedaloties Vīnes koru foruma pasākumos. Savukārt 13. jūnijā koris viesosies Latvijas vēstniecībā Vīnē un sniegs arī nelielu koncertu vēstniecības kaimiņiem Štefana Esdera laukumā. Savu programmu Vīnē "Jubilate" noslēgs 14. jūnijā ar vēsturiski-emocionālu koncertu Vīnes Pētera baznīcā (Peterskirche), atskaņojot Lūcijas Garūtas kantāti "Dievs, Tava zeme deg!"