No vakardienas līdz šodienai  Dzintaru koncertzālē, Jūrmalā, notiks Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam VI ikgadējais forums “Sasniegt e-kvalitāti, savienojot reģionu.

Inovatīvas uzņēmējdarbības nedēļas konference “Finanšu instrumenti inovācijai un uzņēmējdarbībai 2015” ir Latvijas Prezidentūras ES Padomē ietvaros organizēts pasākums, kas veicinās izpratni par Eiropas Savienības atbalsta fondu finanšu instrumentu potenciālu un to pieejamību saskaņā ar Eiropas Savienības zinātnes un izpētes programmu Horizon 2020 un šīs programmas piedāvātajām iespējām, lai veicinātu finansējuma pieejamību pētniecībai, inovācijām un mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai.

No 15. līdz 19.jūnijam Rīgā notiks 10.Baltijas jūras zinātnes kongress, kas ir lielākā sanāksme zinātnes jomā Baltijas reģionā. Gandrīz 300 zinātnieki no visām Baltijas jūras valstīm pulcēsies, lai diskutētu par jaunākajiem zinātniskajiem atklājumiem Baltijas jūras pētniecībā. Baltijas jūras zinātnes kongress, kas savos aizsākumos 1996.gadā bija akadēmisks pasākums, apvieno Baltijas jūras biologu, okeanogrāfu un ģeologu pētniecības kopienas nolūkā sadarboties un dalīties informācijā par aktuālajām problēmām. Tas tiek organizēts katru otro gadu valstī, kas robežojas ar Baltijas jūru, un šogad pirmo reizi notiek Latvijā.