Daudzvalodība ir viena no Eiropas Savienības politikām. Kopumā blokā ir 24 valodas, kurās notiek saziņa un tiek publicēti tiesību akti. Bloks arī cenšas sekmēt vietējo reģionālo un mazākumtautību valodu aizsargāšanu. Tās, kā arī oficiālās valodas ir svarīgas, jo mijiedarbojas ar citām bloka politikām.