Eiropas Savienības attīstības un sadarbības politika tiek īstenota ar valstīm ārpus bloka un ar mērķi, lai izskaustu nabadzību un sekmētu šo partnervalstu ilgtspēju. Piemēram, palīdzot uzlabot valsts pārvaldību, aizsargājot dabas resursus, veidojot miermīlīgu sabiedrību un stiprinot sadarbību ar citām valstīm.