Nobela Miera prēmiju piešķir cilvēkiem, kuri veicinājuši mieru pasaulē. Atsevišķos gadījumos apbalvojumu saņem arī organizācijas. Starp tām ir arī Eiropas Savienība. Tā bez prēmijas 930 000 eiro apmērā piešķīra vēl 1 000 000 eiro, ko novirzīja bērniem un jauniešiem, kuriem nav iespēja augt normālos jeb miera apstākļos savā valstī.