Pēdējos gados Brīvības svētku svinēšanā sāk iesakņoties jauna tradīcija – Baltā galdauta svētki. Svētku ideja ir aicināt  pabūt kopā ģimenē, ar draugiem pie skaisti klāta galda, pārrunāt un novērtēt tās vērtības, kas mums pieder – brīvība, kultūras bagātības, tradīcijas, arī līdzcilvēka plecs un iespēja būt tādiem, kādi mēs esam, ar savām nacionālām iezīmēm. Varbūt rīt galdā liksim pelēkos zirņus, sklanduraušus, Carnikavas nēģus, salinātu rupjmaizi ar Rucavas balto sviestu, varbūt vēl ķimeņu sieru, kuru mēs saucam par Jāņu sieru. Tas jau ir bagātīgi klāts galds! Un ir kas tāds, kas šos produktus vieno, tie visi ir iekļauti Eiropas Savienības Nacionālo produktu reģistrā.  Šāds reģistrs izveidots jau pirms Latvija kļuva par ES dalībvalsti un tajā ir trīs sadaļas jeb shēmas - Garantēto tradicionālo īpatnību, Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un Aizsargātas cilmes vietas nosaukumu shēma. Aicinu jūs iepazīt citu valstu īpašos produktus un lepoties ar saviem.