Viens no nosacījumiem Vienotā tirgus attīstībā ES ir pārdomāts un sakārtots transporta tīkls. Eiropas transporta tīkls ietver autoceļus, dzelzceļu, gaisa satiksmi un ūdensceļus. Baltijas valstis pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gadā, bet 2030. gadā plānots Baltijas valstis pievienot Eiropas dzelzceļa tīklam. „Rail Baltica” iekļaujas Ziemeļu - Baltijas jūras transporta koridorā. Šī brīža prognozes liecina, ka ar būvniecību saistītus darbus Latvijā varētu uzsākt pēc diviem gadiem, bet līdz tam vēl plānošana un projektēšana. Projektā uzsvars ir uz videi draudzīgu pārvietošanos, jo dzelzceļa līnija būs elektrificēta, tas radīs mazāk izmešu, trokšņu un vibrāciju. Vairākās vietās būs dzīvnieku pārejas. Pasažieru pārvadājumos maksimālais ātrums paredzēts 249 km/h, bet kravu pārvadājumos 120 km/h.