Latvija virzīšanos uz Eiropas Savienību sāka pagājušā gadsimta 90. gados. Vispirms stiprinot sadarbību ar Briseli, bet pēc izpildot arī dažādus kritērijus, lai Rīga tiktu uzaicināta uz iestāšanās sarunām. Šajā tuvināšanās procesā Latvijai vajadzēja pielāgot savu likumdošanu, kā arī citas jomas, lai iekļautos Eiropas Savienībā.