Eiropas karoga vēsture ir senāka par Eiropas Savienību. Debeszilais karogs ar spožu zvaigžņu apli nav tikai Eiropas Savienības, bet arī Eiropas Padomes karogs. Te uzreiz jāpiebilst, ka nevajadzētu jaukt Eiropas Padomi ar Eiropas Savienības Padomi un ar Eiropadomi.