Eiropas Savienības jūrlietas un zivsaimniecība ieņem svarīgu lomu bloka kopējā politikas organizēšanā un īstenošanā. Galvenā uzmanība ir pievērsta zivsaimniecības ilgtspējai, lai būtu ko ķert un lai cilvēkiem būtu darbs. Tāpat tiek domāts par jūras telpas pilnīgu potenciāla izmantošanu. Piem., jūrā uzstādīt vēja ģeneratorus, lai iegūtu elektroenerģiju. Tāpat jūras un okeāni tiek aktīvi izmantoti kā tirdzniecības ceļi.