Eiropas Savienība ir Eiropas valstu politiska un ekonomiska apvienība. Tai ir kopīgi mērķi un arī kopīgs budžets. Tas ir ieguldījumu budžets un kalpo kopīgo dalībvalstu mērķu sasniegšanai, pie tam ES budžets nedrīkst būt ar deficītu. Ienākumus veido galvenokārt dalībvalstu iemaksas, bet izdevumus nedala kā pīrāgu, atvēlot katrai valstij pēc izmēriem vai nopelniem. Budžeta sadalījums ir atkarīgs no izvirzītiem kopīgiem mērķiem un sadalījums ir pa šīm prioritārām jomām. No ES budžeta finansē dažādas programmas. Latvijā pamanāmākie projekti ir saistīti ar reģionu attīstību, daudzi noteikti ir arī dzirdējuši par izglītības un mobilitātes programmu „Erasmus”, tāpat Latvijai ir svarīga ārējās robežas aizsardzība, jo Latvijas robeža ir arī ES robeža. Budžeta veidošanā piedalās trīs Eiropas Savienības „smagsvari” – Eiropas Komisija, Eiropas Savienības Padome un Eiropas Parlaments. Eiropas Komisija izstrādā budžeta projektu un iesniedz to izskatīšanai Parlamentā un Padomē. Visām institūcijām kopā ir jānosaka budžeta lielums un sadalījums pa jomām, bet tālākā līdzekļu izlietošana un administrēšana ir Eiropas Komisijas un dalībvalstu ziņā.