Eiropas Ombuds ir tieši saistīts ar Eiropas Parlamentu, jo Parlaments to ievēl un Parlaments drīkst arī prasīt Eiropas Savienības Tiesai Ombudu atcelt. Eiropas Ombuds, latviskojot šo nosaukumu, ir Eiropas Tiesībsargs. Tas izskata sūdzības un arī pēc savas iniciatīvas izmeklē Eiropas Savienības iestāžu un aģentūru kļūdas un negodprātīgu rīcību. Sūdzību Eiropas Ombudam var iesniegt jebkurš Eiropas Savienības iedzīvotājs, kā arī uzņēmumi un organizācijas, kas reģistrēti kādā no ES dalībvalstīm. Te gan jāuzsver, ka taisnību pie Eiropas Tiesībsarga var meklēt, ja kāda no Eiropas Savienības iestādēm nav rīkojusies godīgi un pareizi. Eiropas institūcijām nav pienākums pilnībā pildīt Ombuda ieteikumus, tomēr parasti gan visi ieklausās un ņem tos vērā. Šobrīd Eiropas Ombude ir Emīlija O’Reilija. Eiropas Tiesībsarga ievēlēšana uz nākamo piecu gadu termiņu būs viens no pirmajiem jaunā Eiropas Parlamenta uzdevumiem.