Digitālais tirgus ir neatņemama Eiropas Savienības vienotā tirgus sastāvdaļa, ja tiek runāts par preču un pakalpojumu brīvu pieejamību tiešsaistē jeb interneta vidē. Šādai iespējai jābūt nodrošinātai ikvienam cilvēkam un jebkurā bloka dalībvalstī. Tāpat digitalizācijas procesi cieši saistīti ar tehnoloģiju attīstību, tādējādi nākotnē piespiežot cilvēkus apgūt jaunas iemaņas, jo daudzi no darba uzdevumiem varētu tikt automatizēti. Īpaša uzmanība bloka iekšienē tiek pievērsta datu un autortiesību aizsardzībai.