Brīvprātīgais darbs Eiropā tiek īstenots, lai iesaistītu organizācijas un jauniešus dažādās aktivitātēs. To laikā tiek risināti dažādi sabiedrībā aktuāli jautājumi, gūta arī darba pieredze un veicināta izpratne par dažādību. Visas šīs aktivitātes veicina arī Eiropas vērtību stiprināšanu.