Eiropas Savienība struktūras pamatā ir Eiropadome, Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija, Eiropas Savienības Tiesa un Revīzijas palāta. Tāpat par bloka politikā piedalās citas institūcijas un starpiestādes. Ne mazāka loma tiek piešķirta arī aģentūrām. Piemēram, Latvijā ir izvietots Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatora iestādes (BEREC) birojs.