Ārpolitika un drošības politika ir viena no Eiropas Savienības prioritārajām politikām. Par to atbild Augstā pārstāve ārlietas un politikas jautājumos, kurai palīdz Eiropas Ārējās darbības dienests. Pie ārējām darbībām pieskaitāma vēl arī tirdzniecība, attīstības sadarbība un humānā palīdzība.